BAŞLIKPsikometride Zaman Serileri ile İlgili Son Gelişmeler: Boylamsal ve Biyometrik Yaklaşımlar
TARİH-SAAT20 Eylül 2022
ARAŞTIRMACILARProf. Dr. Nilüfer Kahraman Dr. Arş. Gör. Derya Akbaş Dr. Öğr. Gör. Esra Sözer Boz Arş. Gör. E. Cihat Çorbacı
SÜRETüm gün (Toplam 6 saat)
İÇERİK  Gelişim ve öğrenmenin sağlıklı bir şekilde izlenmesi, değişime duyarlı ölçme desenlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ancak mümkün olacaktır. Bu bağlamda, göz izleme ve EEG gibi cihazlar aracılığı ile alınan biyometrik ölçümleri içeren deneysel ve çevrimiçi platformlar ile alınan tekrarlı alınan anlık ölçümleri içeren panel verilerinin analizlerinde kullanılabilecek istatistiksel yöntemler üzerinde durulacaktır. Çağın getirdiği teknolojik imkanların zaman-serisi gözlemler almayı oldukça kolaylaştırdığını örneklendiren, gerçek verileri içeren uygulama örnekleri paylaşılacaktır.  

ÖZGEÇMİŞ- Nilüfer Kahraman

Nilüfer Kahraman, 1993’te Hacettepe Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Lisans, 1997’de Pittsburgh Üniversitesi, Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2001’de ise Florida Eyalet Üniversitesi, Ölçme ve İstatistik Doktora Programından mezun olmuştur.  2001-2005 yılları arası Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde, 2006 yılında Doktora Sonrası Araştırmacı olarak K. Leuven üniversitesi (Belçika), Psikoloji Bölümünde, 2006-2013 yılları arasında Ulusal Hekimler Birliği (A.B.D.), Ölçme Danışmanlık ve AR-GE biriminde, 2013 yılında Başkent Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde çalışan Kahraman, 2014 yılından itibaren Gazi Eğitim Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme bölümünde görev yapmaktadır. Karmaşık veri setleri, çok boyutluluk, ikincil bilgi kaynaklarının ölçme sonuçlarından yapılacak çıkarımların güvenirlik ve geçerlilik kanıtlarını zenginleştirmede kullanılmasına yönelik yöntem geliştirme çalışmaları bulunan Kahraman’ın güncel araştırma projeleri, çok-seviyeli boylamsal istatistiksel modeller, ölçme uygulamaları sırasında katılımcılardan toplanan biyosensör zaman serisi verilerin analizi ve psikometrik açıdan güvenirlik ve geçerlilik kanıtı olarak kullanışlılıklarının test edilmesinde kullanılabilecek yöntem geliştirme çalışmalarına odaklanmaktadır.