Kongre Tarihi

21-23 Eylül 2022

Bildiri Son Gönderim Tarihi

19 Ağustos 2022

29 Ağustos 2022

5 Eylül 2022

Kongre Programının Açıklanması

13  Eylül 2022