Sizleri 21-23 Eylül 2022’de Ege Üniversitesi’nde yapılacak olan 8. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi’nde (CMEEP-2022) görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

CMEEP-2022, Ege Üniversitesi ve Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER) işbirliği ile düzenlenmektedir.

CMEEP-2022’de ölçme değerlendirme ve psikometri alanına önemli katkılar yapan davetli konuşmacılara, panellere, çalıştaylara, sözlü bildirilere yer verilecektir. Kongre sunum dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Kongre temaları ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 1. Otomatik Soru Üretme
 2. Çevrim İçi Öğrenme Ortamlarından Gelen Verilerin Analizi (Large Log-data kayıtlarının incelenmesi)
 3. R ile Psikometri Uygulamaları
 4. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmede Güncel Sorunlar
 5. Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
 6. Teknoloji Destekli Süreç Değerlendirme Uygulamaları
 7. Dil Becerilerine Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
 8. Spor bilimlerinde ölçme ve değerlendirme uygulamaları
 9. Program Değerlendirme Uygulamaları
 10. Yazma Becerilerinin Ölçülmesi
 11. Disiplinler arası Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
 12. Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar
 13. Geniş Ölçekli Testler
 14. Kuram Temelli Geçerlik Çalışmaları

CMEEP-2022 bildiri özet metinleri, “Bildiri Özetleri E-Kitabı” olarak yayımlanacaktır.

Sizleri kongremizde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Hakan ATILGAN
Prof. Dr. Nuri DOĞAN